• «Κίνηση σημαίνει ζωή!»

  • Γενικές Πληροφορίες

   Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές Επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος – Φυσική Αγωγή

   Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:

   • Δ’ Δημοτικού: Μελέτη Περιβάλλοντος, ενότητα 5: « Γνωρίζουμε και Φροντίζουμε το σώμα μας»
   • E’ Δημοτικού: Γλώσσα, ενότητα 16: «Αθλήματα – Σπορ»
   • ΣΤ’ Δημοτικού: Φυσικά, ενότητες 7, 8 : «Αναπνευστικό», «Κυκλοφορικό»

   Διδακτική Προσέγγιση:

   Κονστροκτουβιστική βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές εργάζονται είτε ατομικά, είτε σε ομάδες ή σε ολομέλεια ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων και την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

   Τάξη: Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

   Χρονική Διάρκεια: 1 έως 2 διδακτικές ώρες

   Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

   Υλικά & Μέσα:

   Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροτζέκτορας ή και διαδραστικός πίνακας, αρχεία με διαδραστικές δραστηριότητες, αρχεία παρουσιάσεων, αρχεία κειμένων

   Εκπαιδευτικό Πρόβλημα:

   • Τι είναι η σωματική δραστηριότητα;
   • Ποια είναι τα οφέλη της;
   • Ποιες οι συνέπειες της έλλειψης σωματικής δραστηριότητας από τη ζωή μας;
   • Πώς μπορούμε να εντάξουμε τη σωματική δραστηριότητα στη ζωή μας;

   Στόχοι:

   Οι μαθητές:

   • Να κατανοήσουν την αξία της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή τους
   • Να αντιληφθούν ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης της σωματικής δραστηριότητας
   • Να εντάξουν τη σωματική δραστηριότητα στη ζωή τους.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Οι μαθητές με το πέρας των δραστηριοτήτων εκτός των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά εφαρμογές στον Η/Υ, θα εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση και συζήτηση, θα μπορούν να επιχειρηματολογήσουν και να συντάξουν μια επίσημη επιστολή. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν τρόπους ένταξης της σωματικής δραστηριότητας στη σχολική και την εξωσχολική ζωή τους.

   Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου:

   Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τη σωματική δραστηριότητα. Ειδικότερα αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση της αξίας της σωματικής δραστηριότητας στη ζωή του ανθρώπου, στην κατανόηση των συνεπειών της έλλειψής της και στην επιλογή τρόπων ένταξης της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα.  • Δραστηριότητα 1

   Εισαγωγή – Προοργανωτής – Σε αυτό το μάθημα θα μάθω:

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά.

   Παρακολουθούν την Εισαγωγική Παρουσίαση. Στην παρουσίαση περιέχονται οι στόχοι του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν πάνω σε αυτό που είδαν.


  • Δραστηριότητα 2

   Προϋπάρχουσες αντιλήψεις και γνώσεις: Ψηλαφώντας τις συνήθειες μου που αφορούν τη σωματική δραστηριότητα

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια να καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς τις συνήθειές τους που αφορούν τη σωματική δραστηριότητα.

   Οι μαθητές συμπληρώνουν ατομικά την Έρευνα: «Σωματική δραστηριότητα». Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και η ολομέλεια καταλήγει σε συμπεράσματα ως προς τις συνήθειές τους, π.χ. πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζονται, παίζουν κινητικά παιχνίδια, κ.α.

  • Δραστηριότητα 3

   Τι είναι η σωματική δραστηριότητα;

   Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ατομικά και στη συνέχεια σε ολομέλεια. Διαβάζουν το Κείμενο 1: τι είναι σωματική δραστηριότητα, οργανωμένη, μη οργανωμένη και στη συνέχεια παρατηρούν την εικόνα της πυραμίδας της σωματικής δραστηριότητας.

   Συζητούν σε ομάδες και καταγράφουν τις ιδέες τους στο κοινό αρχείο και τις συζητούν στην ολομέλεια. Ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να ανήκουν στην κάθε ομάδα;

  • Δραστηριότητα 4

   Σωματική δραστηριότητα ... ένας σύμμαχος

   Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό εργάζονται σε ολομέλεια.

   O εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει το Παρουσίαση 2 σχετικά με τις θετικές συνέπειες της σωματικής δραστηριότητας και συζητούν. Οι μαθητές στη συνέχεια συμπληρώνουν την κρυφή εικόνα απαντώντας στις ερωτήσεις.

  • Δραστηριότητα 5

   Καθιστική ζωή… ένας εχθρός της ευζωίας μας

   Οι μαθητές εργάζονται αρχικά ατομικά, ύστερα ομαδικά και τελικά σε ολομέλεια.

   Απαντούν στο quiz σχετικά με τις συνέπειες της καθιστικής ζωής. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε ομάδες από μια εικόνα και οι μαθητές σε κοινό αρχείο απαντούν στις ερωτήσεις. Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό μοιράζονται τις ιδέες τους. Στη συνέχεια διαβάζουν το Κείμενο 2: έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Συζητούν ομαδικά σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της καθιστικής ζωής.

   Απαντούν στις ερωτήσεις.

  • Δραστηριότητα 6

   Πώς μπορώ να αυξήσω τη σωματική μου δραστηριότητα;

   Οι μαθητές εργάζονται σε ολομέλεια.

   Ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές τι θα μπορούσαν να κάνουν για να αυξηθεί η σωματική δραστηριότητα στο χώρο του σχολείου. Τους παρουσιάζει παιχνίδια και συζητούν κατά πόσο θα μπορούσαν να τα μάθουν και να τα παίζουν στο διάλλειμα. Ψηφίζουν για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τα 2 πρώτα με τις περισσότερες ψήφους θα είναι αυτά που θα παιχτούν πρώτα.


  • Επεκτάσεις

  • Αξιολόγηση


   • Οι μαθητές σκέφτονται και προτείνουν δικά τους παιχνίδια σωματικής δραστηριότητας σε ομάδες για ανοιχτούς χώρους αλλά και για μέσα στην τάξη, όπου καταγράφουν τους κανόνες του παιχνιδιού, τους παίχτες κ.λπ. Αν θέλουν μπορούν να τραβήξουν και φωτογραφίες ή να κάνουν τα δικά τους σκίτσα.