Εκπαιδευτικό Υλικό

Το πρόγραμμα αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εδικότερα για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (Δ’, Ε’, ΣΤ’) και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα το γυμνάσιο.