• «Διατρέφομαι υγιεινά και ισορροπημένα… ζω καλά»

  • Γενικές Πληροφορίες

   Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές Επιστήμες - Μελέτη Περιβάλλοντος - Γλώσσα

   Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:

   • Δ’ Δημοτικού: Μελέτη Περιβάλλοντος, ενότητα 5: « Γνωρίζουμε και Φροντίζουμε το σώμα μας»
   • Ε’ Δημοτικού: Φυσικές Επιστήμες, Ενότητα 4: « Πεπτικό Σύστημα»
   • ΣΤ’ Δημοτικού: Φυσικές Επιστήμες, Ενότητα 1: «Ενέργεια»
   • ΣΤ’ Δημοτικού: Γλώσσα, Ενότητα 4: «Διατροφή»

   Διδακτική Προσέγγιση:

   Κονστροκτουβιστική βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές εργάζονται είτε ατομικά, είτε σε ομάδες ή σε ολομέλεια ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων και την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

   Τάξη: Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

   Χρονική διάρκεια:  1 έως 2 διδακτικές ώρες, ανάλογα με την εμβάθυνση στο θέμα

   Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

   Υλικά & Μέσα:
   Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροτζέκτορας ή /και διαδραστικός πίνακας, αρχεία παρουσιάσεων, αρχεία διαδραστικών δραστηριοτήτων, αρχεία κειμένων

   Εκπαιδευτικό Πρόβλημα:

   • Τι είναι η παχυσαρκία και ποιους κινδύνους ενέχει;
   • Τι περιέχει ένα υγιεινό και ισορροπημένο πιάτο;
   • Πώς αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία;

   Στόχοι:

   Οι μαθητές:

   • Να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της διατροφής
   • Να αντιληφθούν τους κινδύνους της παχυσαρκίας
   • Να αναπτύξουν σωστές διατροφικές συνήθειες
   • Να αποκτήσουν συνείδηση του περιεχομένου των τροφών και των ποτών.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Οι μαθητές με το πέρας των δραστηριοτήτων εκτός των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά εφαρμογές στον Η/Υ, θα εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση και συζήτηση, θα μπορούν να επιχειρηματολογήσουν, και να συντάξουν μια επίσημη επιστολή. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τροφές και ποτά που να τους ωφελούν.

   Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου:

   Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Ειδικότερα αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση των μαθητών βασικών εννοιών της διατροφής και προτάσεων για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με στόχο την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

  • Δραστηριότητα 1

   Εισαγωγή - Προοργανωτής – Σε αυτό το μάθημα θα μάθω:

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια και δημιουργούν το γλωσσάρι του μαθήματος. Οι μαθητές παρακολουθούν την Εισαγωγική Παρουσίαση.

   Στην παρουσίαση περιέχονται οι στόχοι του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν πάνω σε αυτό που είδαν.

  • Δραστηριότητα 2

   Προϋπάρχουσες αντιλήψεις και γνώσεις: Ψηλαφώντας τις διατροφικές μου συνήθειες

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς τις διατροφικές συνήθειες και γνώσεις της ομάδας γύρω από τη διατροφή.

   Συμπληρώνουν ατομικά την έρευνα: «Οι διατροφικές μου συνήθειες». Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και η ολομέλεια καταλήγει σε συμπεράσματα ως προς τις συνήθειες τους, π.χ. αν τρώνε πολλά σνακ που περιέχουν ζάχαρη κ.α.

  • Δραστηριότητα 3

   Τι περιέχει το πιάτο μου;

   Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ατομικά και στη συνέχεια σε ολομέλεια. Παρακολουθούν το βίντεο σχετικά με το περιεχόμενο του πιάτου μας σε κάθε γεύμα και ενημερώνονται από το σχετικό κείμενο.

   Στη συνέχεια φτιάχνουν τα δικά τους ενδεικτικά πιάτα με την δραστηριότητα drag and drop on picture όπου καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους πιάτα, βάζοντας στο σωστό μέρος του πιάτου μια τροφή τη φορά: π.χ. εικόνα μπούτι κοτόπουλου μεταφέρεται στο τμήμα του πιάτου με τις πρωτεΐνες, εικόνα ζυμαρικών μεταφέρεται στο τμήμα του πιάτου υδατάνθρακες κ.λπ., με αυτόν τον τρόπο οπτικοποιούνται επιλογές διατροφής. Στη συνέχεια μοιράζονται τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους.

   Καλούνται να δημιουργήσουν ένα γεύμα και ένα πρωινό.

  • Δραστηριότητα 4

   Ζάχαρη – Ένας κρυφός εχθρός

   Οι μαθητές εδώ εργάζονται ατομικά, ομαδικά και σε ολομέλεια.

   Οι μαθητές διαβάζουν το Κείμενο: ζάχαρη, επιπτώσεις σε μυαλό και σώμα και απαντούν στο ερωτηματολόγιο.

   Στη συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες παρατηρούν τις  εικόνες,  συζητούν και καταγράφουν τις απαντήσεις τους στο κοινό αρχείο. Παρουσιάζει η κάθε ομάδα τα ευρήματά της.

  • Δραστηριότητα 5

   «Παχυσαρκία»: Κίνδυνοι - Τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε:

   Οι μαθητές διαβάζουν το Κείμενο: παχυσαρκία και παρατηρούν τις εικόνες.

   Συζητούν με τον εκπαιδευτικό τα αίτια της παχυσαρκίας.

   Στη συνέχεια συζητούν σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την αντιμετωπίσουμε. Οι μαθητές μελετούν το συναφές υλικό και καταγράφουν τις ιδέες τους στο αντίστοιχο ανοιχτό αρχείο.

  • Επεκτασεις

  • Αξιολογηση


   • Το κυλικείο του σχολείου μου:
    • Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό καταγράφουν τις τροφές που διατίθενται στο κυλικείο και τις χωρίζουν σε 2 κατηγορίες: κατάλληλες και ακατάλληλες. Στη συνέχεια, προτείνουν και αυτοί τροφές κατάλληλες για τον εμπλουτισμό του κυλικείου. Συντάσσουν ένα γράμμα προς τον κυλικειάρχη και τον διευθυντή του σχολείου, εξηγώντας τους λόγους που πρέπει να αποσυρθούν τα τρόφιμα και να προστεθούν κάποια άλλα.
    •  (Επέκταση) Οι μαθητές σε ομάδες ετοιμάζουν μια παρουσίαση, ένα φυλλάδιο ή αφίσα σχετικά με τη διατροφή, την παχυσαρκία και τις κρυφές θερμίδες των υγρών. Τις φωτογραφίζουν και τις αναρτούν στην πλατφόρμα.