Σχετικά με το Πρόγραμμα


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η υγεία μου, η ζωή μου έχει ως στόχο να προάγει την αξία της υγείας και ευημερίας ως θετικές παραμέτρους στην προάσπιση της ποιότητας ζωής μας.

To συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και την οικογένεια για την πρόληψη του καπνίσματος ως παράγοντα διατήρησης της καλής μας υγείας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση καπνού είναι ο μοναδικός μείζων παράγoντας κινδύνου για τη θνησιμότητα από καρκίνο και σκοτώνει περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο όχι μόνο από καρκίνο αλλά και άλλες ασθένειες.

Η δημιουργία ορθών προτύπων διαβίωσης αναφορικά με θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη του καπνίσματος, τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την καλλιέργεια της αυτοεικόνας & της αυτοεκτίμησης και τη φιλία & κοινωνική συναναστροφή με στόχο τη διατήρηση της καλής υγείας των παιδιών μας, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας, για την οικογένεια, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για την κοινωνία γενικότερα. Η υιοθέτηση σωστών συνηθειών απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση από νωρίς, ώστε τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές που θα ακολουθήσουν στην ενήλικη ζωή τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Υλοποιείται με κεντρικό σημείο αναφοράς την παρούσα εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα, πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης, όπου εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς μπορούν να βρουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με θέματα αγωγής υγείας.

Στο ygeiamouzoimou.gr μπορείτε να βρείτε:

Για τους Εκπαιδευτικούς:

Υλικό που θα σας βοηθήσει να μιλήσετε στους μαθητές σας για το κάπνισμα, την ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, την ψυχική ισορροπία με ευχάριστο, δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο!
Μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικά σενάρια, οδηγούς υλοποίησης, ενημερωτικό υλικό, διαδραστικά παιχνίδια, εκτυπώσιμα φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα.
Αξιοποιήστε τη δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου στο ιστολόγιο της πλατφόρμας για να προβάλετε τις εργασίες και τις καλές πρακτικές σας.

Για τους μαθητές:

Ενημέρωση και δραστηριότητες που μπορείτε να αναπτύξετε στην τάξη με τον εκπαιδευτικό σας ή εκτός σχολικής τάξης με την οικογένεια και τους φίλους σας, ώστε να διατηρείτε την καλή σας υγεία και να έχετε πάντα ευεξία.

Για τους γονείς:

Ενημερωτικά άρθρα για την προάσπιση της υγείας, καθώς και έξυπνες συμβουλές για τη διατήρηση του ευ ζην και της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά σας.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στην πρωτοβουλία

In Action for a better world ; - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο”,
η οποία υλοποιείται από το QualityNet Foundation. Συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή όλων στην υιοθέτηση υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στον Παγκόσμιο Στόχο 3, καλή υγεία και ευημερία. Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.

Δείτε περισσότερα για το Στόχο 3 εδώ.