ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Η ορθή ενημέρωση πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά άθρα & υλικό που μπορεί να σας βοθήσουν στην κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.