• «Παθητικό Κάπνισμα - Γίνεται να καπνίζω, χωρίς να καπνίζω»

  • Γενικές Πληροφορίες

   Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές Επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος

   Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:

   • Αγωγή υγείας στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας στα σχολεία
   • ΣT’ Δημοτικού: Φυσικά, ενότητες 7, 8 : «Αναπνευστικό» «Κυκλοφορικό»

   Διδακτική Προσέγγιση:

   Κονστροκτουβιστική βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές εργάζονται είτε ατομικά, είτε σε ομάδες ή σε ολομέλεια ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων και την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

   Τάξη: Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

   Χρονική Διάρκεια: Από 1 έως 3 διδακτικές ώρες, ανάλογα με την εμβάθυνση στο θέμα

   Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

   Υλικά & Μέσα:

   Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροτζέκτορας ή/και διαδραστικός πίνακας, αρχεία παρουσιάσεων, αρχεία διαδραστικών δραστηριοτήτων, αρχεία κειμένων

   Εκπαιδευτικό Πρόβλημα:

   Τί είναι το παθητικό κάπνισμα και ποιές είναι οι επιπτώσεις του στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον;

   Στόχοι:

   Οι μαθητές:

   • Να κατανοήσουν τις έννοιες του δευτερογενούς καπνίσματος (παθητικό κάπνισμα- second hand smoking) και του τριτογενούς καπνίσματος (third hand smoking)
   • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος και τριτογενούς καπνίσματος στον οργανισμό
   • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στο περιβάλλον
   • Να αντιληφθούν τη βαρύτητα της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Οι μαθητές με το πέρας των δραστηριοτήτων εκτός των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά εφαρμογές στον Η/Υ, θα εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση και συζήτηση, θα μπορούν να επιχειρηματολογήσουν και να δώσουν συμβουλές.

   Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου:

   Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος και του τριτογενούς καπνίσματος στον οργανισμό και το περιβάλλον.


  • Δραστηριότητα 1

   Εισαγωγή – Προοργανωτής - Σε αυτό το μάθημα θα μάθω:

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά.

   Οι μαθητές παρακολουθούν την Εισαγωγική Παρουσίαση. Στην Παρουσίαση περιέχονται οι στόχοι του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν πάνω σε αυτό που άκουσαν.


  • Δραστηριότητα 2

   Προϋπάρχουσες αντιλήψεις και γνώσεις: Τι μπορεί να είναι το παθητικό κάπνισμα και ποιες είναι οι επιπτώσεις του;

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς το τι γνωρίζουν για το κάπνισμα και τι επιπλέον χρειάζεται να γνωρίζουν για αυτό.

   Οι μαθητές συμπληρώνουν ατομικά την έρευνα: «Τι γνωρίζω για το παθητικό κάπνισμα και τις επιπτώσεις του». Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και η ολομέλεια καταλήγει σε συμπεράσματα ως προς τις γνώσεις τους για το κάπνισμα και τις συνέπειές του.


  • Δραστηριότητα 3

   Τι είναι το παθητικό κάπνισμα -  δευτερογενές κάπνισμα (second hand smoking);

   Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ατομικά και στη συνέχεια σε ολομέλεια.

   Διαβάζουν το Κείμενο 1: τι είναι το παθητικό κάπνισμα; και συζητούν με τον εκπαιδευτικό την έννοια του παθητικού καπνίσματος. Συζητούν για την έννοια, τους ανθρώπους και τους χώρους που υφίσταται το παθητικό κάπνισμα και την προσωπική τους εμπειρία.

   Στη συνέχεια οι μαθητές απαντούν στο quiz.


  • Δραστηριότητα 4

   Τι είναι το τριτογενές κάπνισμα (third hand smoking);

   Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό εργάζονται σε ολομέλεια.

   Διαβάζουν το Κείμενο 2: τι είναι το τριτογενές κάπνισμα;. Συζητούν με τον εκπαιδευτικό τις προσωπικές τους εμπειρίες. Υπάρχει κάτι που τα ενοχλεί;

   Στη συνέχεια οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις και φανερώνουν την κρυφή εικόνα.


  • Δραστηριότητα 5

   Οι βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος στον άνθρωπο

   Οι μαθητές επεξεργάζονται την Παρουσίαση 2: οι βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος στον άνθρωπο και κρατούν σημειώσεις. Συζητούν με τον εκπαιδευτικό για τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος και στη συνέχεια παίζουν το παιχνίδι drag and drop on picture.


  • Επεκτάσεις

    • Αναπνευστικό σύστημα

     Οι μαθητές παρατηρούν το βίντεο και συζητούν με τον εκπαιδευτικό τους τα διάφορα μέρη του αναπνευστικού συστήματος.

     Στη συνέχεια παίζουν με την δραστηριότητα drag and drop on picture, όπου συμπληρώνουν τα μέρη του αναπνευστικού συστήματος στη σωστή θέση της εικόνας.

     Λύνουν το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο.


    • Κυκλοφορικό σύστημα

     Οι μαθητές παρατηρούν τις εικόνες του βιβλίου και τα επεξεργάζονται με τον εκπαιδευτικό τους. Παρακολουθούν το βίντεο και συζητάνε. Ύστερα συμπληρώνουν τα μέρη της καρδιάς στη σωστή θέση. Τέλος, βρίσκουν τη χαμένη εικόνα απαντώντας στις ερωτήσεις.

     Λύνουν το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο.

    • Δημιουργώ τη δική μου ενημερωτική επιστολή & βίντεο

     Θα μπορούσατε να παροτρύνατε τους μαθητές σας:

     • Να γράψουν μια συλλογική επιστολή προς τους γονείς, ενημερώνοντάς τους για το παθητικό κάπνισμα.
     • Να γυρίσετε ένα βιντεάκι με μικρές ατάκες των παιδιών σχετικά με το παθητικό κάπνισμα.

   • Αξιολόγηση

    • Τα παιδιά μπορούν να λύσουν το σταυρόλεξο και το κρυπτόλεξο του παθητικού καπνίσματος.

    • Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα τμήμα ενός ενημερωτικού φυλλαδίου ή μιας παρουσίασης που θα απευθύνεται στους γονείς ή στους συμμαθητές τους, με στόχο την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνού, στις 31 Μαΐου, με θέματα:
     1. Τι είναι το παθητικό κάπνισμα (δευτερογενές και τριτογενές);
     2. Επιπτώσεις του δευτερογενούς παθητικού καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό.
     3. Επιπτώσεις του τριτογενούς παθητικού καπνίσματος στον οργανισμό μας.