Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα βασικά ανατρεπτικά στοιχεία ως προς τον εθισμό των μαθητών μας στις εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως το κάπνισμα. Ο εκπαιδευτικός αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση της αξίας της εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, της σοβαρότητας και των προβλημάτων που προκαλεί το κάπνισμα, στην υγεία των εφήβων και που μπορεί να αποτραπεί. Η προσέγγιση και η ενημέρωση προτείνεται να γίνεται με ήπιο και παραδειγματικό τρόπο. Οι μαθητές μας θα πρέπει να κατανοήσουν πόσο βλαβερό για την υγεία τους είναι το κάπνισμα και τι προκαλεί στον οργανισμό τους και άρα οι ίδιοι να επιλέξουν την αποφυγή του.

Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες  έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη μεταλαμπάδευση της σοβαρότητας και των προβλημάτων που προκαλεί το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στο περιβάλλον του καπνιστή, ανθρώπινο ή φυσικό. Παροτρύνονται οι μαθητές να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες ώστε να αποτραπεί η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως το τσιγάρο. 

Γνωστικό αντικείμενο:  Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Κοινωνιολογία, Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες, αφορά τα “Νέα Καπνικά Προϊόντα” και πόσο βλαβερές είναι οι ουσίες αυτών των προϊόντων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη μεταλαμπάδευση της σοβαρότητας που προκαλεί το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Χημεία, Αισθητική Αγωγή

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Οι μαθητές ενημερώνονται για τη σημασία της ψυχικής υγείας τους και της συναισθηματικής ευεξίας. Με στόχο τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή και αυτοεκτίμησης, ο εκπαιδευτικός καταβάλλει προσπάθεια για εφαρμογή της θετικής ψυχικής υγείας και της ισορροπίας για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής.

Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Ιστορία και Πολιτισμός, Γλώσσα α & β Γυμνασίου, Λογοτεχνία

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Η φιλία στη ζωή του εφήβου είναι πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ανάπτυξή του, καθώς και για την κοινωνικοποίηση του. Στη θεματική αυτή, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του, ασχολούνται και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία, που οφείλει να έχει μια φιλία και αναδεικνύουν τη διατήρηση υγιών σχέσεων με τους φίλους και την οικογένειά τους, με σκοπό να απολαμβάνουν τη ζωή, να μαθαίνουν εύκολα, να μπορούν να επανέλθουν ευκολότερα από τα δύσκολα γεγονότα και να διαχειρίζονται καλύτερα τα αρνητικά συναισθήματα.

Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Ιστορία και Πολιτισμός, Γλώσσα α & β Γυμνασίου, Λογοτεχνία.

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Όταν οι έφηβοι δεν τρέφονται κανονικά και δεν παίρνουν όλα τα συστατικά και τις βιταμίνες που έχει ανάγκη ο ανθρώπινος οργανισμός είναι επιρρεπείς σε ασθένειες. Επηρεάζεται η ψυχική και σωματική τους ισορροπία. Μέσω της θεματικής αυτής, ο εκπαιδευτικός έχει ως στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη ως προς την υγιεινή διατροφή των μαθητών του και την αποφυγή διατροφικών επιλογών που μπορεί να επηρεάσουν την καλή μας υγεία.

Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα α & β Γυμνασίου.

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:
Στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο αναπτύσσεται η συστηματική σωματική δραστηριότητα ως απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας του σώματος και της πνευματικής ευεξίας. Η σωματική δραστηριότητα δεν θωρακίζει µόνο την υγεία, δεν αναχαιτίζει µόνο τη βιολογική φθορά και δεν ανυψώνει µόνο τη βιολογική στάθμη του ανθρώπινου δυναμικού. Η ευεργετική της επίδραση επεκτείνεται και στις ψυχοκοινωνικές ιδιότητες της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Γνωστικό αντικείμενο:  Φυσική αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική

Τάξη:

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια:

1 διδακτική ώρα ανά ενότητα

Χώρος:

Σχολική μονάδα, στη αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή στην αίθουσα πληροφορικής για χρήση Internet, σε εξωτερικό χώρο (στην αυλή/στο γήπεδο) είτε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.