Η διατήρηση της καλής υγείας αφορά πρωτίστως εμάς.
Οι καθημερινές μας ενέργειες και επιλογές μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό μας.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται μια σειρά ενημερώσεων & δράσεων που αφορούν την προαγωγή του ευ ζην μέσα από την πρόληψη της εξάρτησης του καπνού, την εξασφάλιση μιας ισορροπημένης διατροφής και της καθημερινής δραστηριότητας, τη διαχείριση των συναισθημάτων μας και την ψυχική μας ισορροπία, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

Δείτε περισσότερα

Τα Νέα μας