Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος https://ygeiamouzoimou.gr/  αποτελεί ιδιοκτησία του Οργανισμού QUALITY NET WORK (QNF), o οποίoς εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττική. To QNF, αξιοποιώντας την επιστημονική & εκπαιδευτική ομάδα και τεχνογνωσία που κατέχει, έχει ανάπτυξει την συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίησή τους και να προβαίνουν σε πλοήγηση των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του https://ygeiamouzoimou.gr/ μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Με την πλοήγηση στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχονται τους όρους αυτούς και παραιτούνται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από τη συγκεκριμένη επίσκεψη.

Το QNF υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της πλατφόρμας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην πλατφόρμα και στα στοιχεία της και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την πλατφόρμα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του https://ygeiamouzoimou.gr/.

Eπικοινωνία

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους επικοινωνίας:

•           Τηλεφωνήστε στην ομάδα υποστήριξης του QNF στον αριθμό: 2106898594

•           Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@qualitynet.gr

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε.

 Xρεώσεις

Η πλατφόρμα σάς παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας.

Σκοπός μας

Ο εκπαιδευτικός διαδραστικός ιστότοπος https://ygeiamouzoimou.gr/σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους μαθητές ηλικίας 10-15 ετών και στις οικογένειες όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με θέματα πρόληψης του καπνίσματος και αγωγής υγείας (διατροφή, σωματική δραστηριότητα, ψυχική ισορροπία, διαπροσωπικές σχέσεις) για την γενικότερη προαγωγή του ευ ζην. Για τον σκοπό αυτό ο https://ygeiamouzoimou.gr/ έχει συνάψει συνεργασίες με επίσημους επιστημονικούς φορείς και συγκεκριμένα με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), αλλά και έμπειρους εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στα θέματα που θίγονται στις σελίδες του. 

Η παρούσα πλατφόρμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή των μαθητών ή τρίτων ενδιαφερόμενων γίνεται με την μέριμνα και την ευθύνη του εκπαιδευτικού και το QNF δεν ευθύνεται σε τίποτα για τη συμμετοχή των μαθητών.

Ο δικτυακός τόπος https://ygeiamouzoimou.gr/ διατίθεται για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών/χρηστών του και μόνο για πληροφοριακούς, ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Χρήση

Ο δικτυακός τόπος https://ygeiamouzoimou.gr/ προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Όλο το περιεχόμενό του (εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων -πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), συμπεριλαμβανομένων γραφικών, σχεδίων, σκίτσων, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του https://ygeiamouzoimou.gr/ και του “QNF” και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading), αποστολής αρχείων με υλικό από το https://ygeiamouzoimou.gr/  σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο https://ygeiamouzoimou.gr/, αποστολή link των περιεχομένων του https://ygeiamouzoimou.gr/  για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης χωρίς την πηγή προέλευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οιονδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του “QNF”.  Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

To QNF” διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων – αναρτήσεις περιεχομένου

Το “QNF” δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου https://ygeiamouzoimou.gr/  και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εάν έχετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (με την αποστολή επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, email σχολείου, αριθμός μαθητών, τάξη. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αφορούν τον εκπαιδευτικό και όχι το μαθητή. Αν κατά λάθος δοθούν στοιχεία μαθητών θα διαγραφούν αυτόματα.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω στοιχεία  δεν θα μπορούσε να γίνει η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία και η συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου ιστότοπου αρκεί να το δηλώσει μέσω της φόρμας διαγραφής. Οι συμμετέχοντες εγκεγραμμένοι χρήστες στον ιστότοπο παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το https://ygeiamouzoimou.gr/ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Ο https://ygeiamouzoimou.gr/ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο https://ygeiamouzoimou.gr/ ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τo QNF” ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η Πολιτική Απορρήτου μας παρέχει επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει και αναρτήσει ο επισκέπτης/χρήστης στο https://ygeiamouzoimou.gr/  (ιστολόγιο σχολείων) και αφορούν τις εκπαιδευτικές εργασίες / προτάσεις / εικόνες/ έργα μαθητών, των οποίων δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωμα χρήσης, θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server) και θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς για την τρέχουσα σχολική χρονιά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των σκοπών της πλατφόρμας. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τις αναρτήσεις των χρηστών στον ιστότοπο (ιστολόγιο σχολείων), συνιστάται στους χρήστες να μην αναρτούν πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες, καθώς και εικόνες μαθητών.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διαγραφή των αρχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο education@qualitynet.gr
  

Ενημερωτικό δελτίο – newsletter

Παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το https://ygeiamouzoimou.gr/ ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) μέσω (email) στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter εάν ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει διαγραφή.

Θέματα Δεοντολογίας – Ευθύνη Χρηστών-Αποζημίωση

Οι χρήστες/μέλη του https://ygeiamouzoimou.gr/ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ολόκληρο και για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή άλλως καθιστούν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του https://ygeiamouzoimou.gr/. Το https://ygeiamouzoimou.gr/ και τo QNF” δεν είναι σε θέση, λόγω του μεγάλου όγκου του, να προβαίνει σε έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου είδους περιεχομένου ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται αυτό. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του https://ygeiamouzoimou.gr/ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Σε περίπτωση που το https://ygeiamouzoimou.gr/ ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο https://ygeiamouzoimou.gr/ είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του https://ygeiamouzoimou.gr/ και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού. Απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του https://ygeiamouzoimou.gr/ παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του https://ygeiamouzoimou.gr/, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το “QNF”ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του https://ygeiamouzoimou.gr/ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το https://ygeiamouzoimou.gr/ το “QNF”και τους συνεργάτες τους για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του https://ygeiamouzoimou.gr/ καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Διάρκεια

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το https://ygeiamouzoimou.gr/  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. το “QNF” δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

Περιορισμός Ευθύνης

Το https://ygeiamouzoimou.gr/  και το “QNF” δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του https://ygeiamouzoimou.gr/   στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το https://ygeiamouzoimou.gr/  χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το https://ygeiamouzoimou.gr/   και το “QNF” δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το https://ygeiamouzoimou.gr/    δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση το https://ygeiamouzoimou.gr/  και το “QNF”  δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την χρονική εγγύτητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Το περιεχόμενο του https://ygeiamouzoimou.gr/  και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως συμβουλές προτροπής για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνιστάται δε προς τους χρήστες για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα να συμβουλεύονται μόνο τον προσωπικό τους εξειδικευμένο συνεργάτη.

Αν και χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα προστασίας κατά των ιών όσον αφορά τα συστήματά μας, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε εύλογο λογισμικό προστασίας από ιούς και ασφαλείας, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πλατφόρμα ή οι υπηρεσίες της θα είναι απαλλαγμένες από ιούς. Συνεπώς, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος απώλειας και αλλοίωσης δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σας για τυχόν ιούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων σας από τη χρήση της πλατφόρμας ή των συναφών υπηρεσιών της. Επομένως, πρέπει να έχετε ένα κατάλληλο καθημερινό σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού, των αρχείων και των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο από τα δεδομένα σας χαθεί ή αλλοιωθεί ή μολυνθεί από ιό υπολογιστή.

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα δικτύου επικοινωνίας που επηρεάζει την πρόσβαση στην πλατφόρμα ή για την ολική ή μερική μη διαθεσιμότητα της, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αυτής που προκαλείται από τον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών ή κινητών δικτύων ή για σφάλματα μετάδοσης ή προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια της μετάδοσης ή για σφάλμα που αφορά τη συσκευή σας ή τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σύνδεσμοι (LINKS) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το https://ygeiamouzoimou.gr/  περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση αυτή με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του https://ygeiamouzoimou.gr/   και συνεπώς δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το https://ygeiamouzoimou.gr/  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου https://ygeiamouzoimou.gr/  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου https://ygeiamouzoimou.gr/   ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.