Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στον οργανισμό και την ανάπτυξη εργαλείων ώστε να μπορούν να αρνηθούν το κάπνισμα όταν θα δέχονται πιέσεις από συνομηλίκους και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στον οργανισμό και την ανάπτυξη εργαλείων ώστε να μπορούν να αρνηθούν το κάπνισμα όταν θα δέχονται πιέσεις από συνομηλίκους και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των καπνικών προϊόντων στον οργανισμό.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο αυτό αφορά την αναγνώριση των συναισθημάτων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας – Συναισθηματική Αγωγή - Γλώσσα

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Εργαστήριο πληροφορικής

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Η φιλία είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί τα παιδιά και είναι κάτι που χρήζει εξερεύνησης. Το σενάριο αυτό εξερευνά τα χαρακτηριστικά ενός φίλου, τι μπορούν να μοιραστούν με αυτούς και να μπορούν να λένε όχι στις πιέσεις των συνολικών τους σκεπτόμενοι τις συνέπειες.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας – Συναισθηματική Αγωγή - Γλώσσα

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Εργαστήριο πληροφορικής

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά την υγιεινή και ιοσρροπημένη διατροφή. Ειδικότερα αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση των μαθητών βασικών εννοιών της διατροφής και προτάσεων για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με στόχο την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος – Φυσική Αγωγή

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής


Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου:

Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τη σωματική δραστηριότητα. Ειδικότερα αποσκοπεί στην συνειδητοποίηση της αξίας της σωματικής δραστηριότητας στη ζωή του ανθρώπου, στην κατανόηση των συνεπειών της έλλειψής της και στην επιλογή τρόπων ένταξης της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα τους.

Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος – Φυσική Αγωγή

Τάξη:

Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

Χρονική διάρκεια:

45 ΛΕΠΤΑ

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής