• «Οι φίλοι μου και εγώ…»

  • Γενικές Πληροφορίες

   Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας – Συναισθηματική Αγωγή - Γλώσσα

   Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:

   Συναισθηματική αγωγή στo πλαίσιo της Ευέλικτης Ζώνης και της Αγωγής Υγείας

   Διδακτική Προσέγγιση: Η διδακτική προσέγγιση είναι η βιωματική.

   Τάξη: Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

   Χρονική Διάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες, ανάλογα με την εμβάθυνση στο θέμα

   Χώρος: Εργαστήριο πληροφορικής

   Υλικά & Μέσα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορας, διαδραστικές δραστηριότητες

   Εκπαιδευτικό Πρόβλημα:

   Ποιοι είναι οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι; Ποιοι είναι οι φίλοι μου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού φίλου; Μπορώ να λέω όχι στους φίλους μου;

   Στόχοι:

   Οι μαθητές να:

   • Αντιληφθούν ότι έχουν ένα πλέγμα κοινωνικών σχέσεων  με την οικογένεια, τους φίλους και τους σημαντικούς "άλλους"
   • Κατανοήσουν ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ κοντινοί τους άνθρωποι όπου θα μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια
   • Κατανοήσουν ότι οι φιλίες μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο
   • Συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση της φιλίας είναι αμφίδρομη
   • Συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάποια κριτήρια στην επιλογή των φίλων
   • Επιλέγουν τι θα μοιραστούν με τους άλλους και τι θα κρατούν για τον εαυτό τους
   • Αντιστέκονται στις επιθυμίες των φίλων τους αν αυτές δεν τους κάνουν να αισθάνονται άνετα.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Οι μαθητές με το πέρας των δραστηριοτήτων εκτός των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά εφαρμογές στον Η/Υ, θα εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση και συζήτηση, καθώς και θα μπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων τους. 

   Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου:

   Η φιλία είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί τα παιδιά και είναι κάτι που χρήζει εξερεύνησης. Το σενάριο αυτό εξερευνά τα χαρακτηριστικά ενός φίλου, τι μπορούν να μοιραστούν με αυτούς και να μπορούν να λένε όχι στις πιέσεις των συνολικών τους σκεπτόμενοι τις συνέπειες.


  • Δραστηριότητα 1

   Το δέντρο των σημαντικών ανθρώπων μου

   Οι μαθητές ζωγραφίζουν το δέντρο των ανθρώπων τους. Επιλέγουν ένα δέντρο και σε ένα από τα κλαδιά του τοποθετούν τον εαυτό τους και στα υπόλοιπα κλαδιά τοποθετούν τα μέλη της οικογένειάς τους, τους φίλους τους, αυτούς που θεωρούν σημαντικούς, δηλώνοντας το όνομα και την ιδιότητα ή μόνο την ιδιότητα τους, π.χ. Μαρία – η μαμά μου, Γιώργος - ο καλύτερός μου φίλος, η δασκάλα μου στην Α’ δημοτικού κλπ. Στη συνέχεια σε ολομέλεια το συζητούν γιατί επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους.

   Προσπαθούν να ομαδοποιήσουν τα κριτήρια και να κάνουν μια λίστα με αυτά, που την αναρτούν στην πλατφόρμα.

  • Δραστηριότητα 2

   Το λουλούδι της βοήθειας

   Οι μαθητές διαλέγουν ένα από τα λουλούδια. Στο κέντρο τοποθετούν το όνομά τους. Στα πέταλα γύρω – γύρω, επιλέγουν ανθρώπους που αισθάνονται πολύ κοντά τους και όταν θα έχουν κάποιο πρόβλημα θα προστρέξουν σε αυτούς, π.χ η μαμά μου, η δασκάλα μου, ο παππούς μου κλπ. Στη συνέχεια σε ολομέλεια συζητούν γιατί διάλεξαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Προσπαθούν να ομαδοποιήσουν τα κριτήρια και να κάνουν μια λίστα, που αναρτούν την πλατφόρμα.

  • Δραστηριότητα 3

   Οι φίλοι μου στο χρόνο

   Τα παιδιά φτιάχνουν μια ιστοριογραμμή όπου τοποθετούν τους φίλους τους, παλιούς και νέους και με λίγα λόγια περιγράφουν γιατί είναι αυτός ο φίλους τους σημαντικός για αυτούς. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι μπορούν να βάλουν όσους φίλους θέλουν μέσα. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε διαγωνισμό ποιος έχει τους περισσότερους αλλά να δούμε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικοί για εμάς. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσιάζουν τους φίλους τους και ψάχνουν να βρουν τις ομοιότητες στους λόγους που έχουν επιλέξει τους φίλους τους. Τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής τα αναρτούν στην πλατφόρμα.

  • Δραστηριότητα 4

   Ποιος είναι ο καλός ο φίλος;

   Σε ολομέλεια ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι θα σκεφτούν όλοι μαζί τι σημαίνει μια καλή φιλιά. Μια καλή φιλιά είναι αμφίδρομη και θέλει δουλειά και από τις δύο μεριές για να επιτύχει. Και οι δύο φέρνουν την ίδια ευθύνη.

   Οι μαθητές εργάζονται ατομικά στο Φύλλο Εργασίας: ποιος είναι ο καλός ο φίλος.

  • Δραστηριότητα 5

   Μπορώ να τα μοιράζομαι όλα;

   Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι στη δραστηριότητα αυτή δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, γιατί εξαρτάται από τον καθένα τι θέλει και με ποιον θέλει να μοιραστεί διαφορετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα μπορεί να μπορώ να μοιραστώ τις καραμέλες μου με τους φίλους μου, αλλά όχι με τη μαμά μου. Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής ατομικά παίζει το παιχνίδι drug and drop, όπου ταξινομούν τις προτάσεις στις θέσεις «Μοιράζομαι με την οικογένεια μου»,«Μοιράζομαι με τους φίλους μου», «Κρατάω για τον εαυτό μου», «Δεν είμαισίγουρος/σίγουρη». Στη συνέχεια συζητούμε σε ολομέλεια τι βάλαμε στην κάθε κατηγορία και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

  • Δραστηριότητα 6

   Όχι, δε θέλω!

   Σε ολομέλεια ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεών τους και να λένε όχι στην πίεση των συνομηλίκων τους να κάνουν πράγματα με τα οποία δεν αισθάνονται άνετα.

   Στη συνέχεια οι μαθητές απαντούν στο Φύλλο Εργασίας: λέω όχι, όπου παρουσιάζεται μια κατάσταση και οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν τις συνέπειες είτε εάν κάνουν αυτό που τους ζητείται είτε εάν δεν κάνουν αυτό που τους ζητείται.

   Τέλος, συζητούν όλοι μαζί για τις συνέπειες και σκέφτονται πως θα μπορούσαν να αρνηθούν να κάνουν αυτό που τους ζητείται.

  • Επεκτάσεις

   Μπορείτε:

   • Στη δραστηριότητα 4 να εμπλουτίσετε τις προτάσεις και με θέματα που απασχολούν τους μαθητές σας.

   • Στη δραστηριότητα 5 να εμπλουτίσετε τις προτάσεις και με άλλα σενάρια που προέρχονται από τις εμπειρίες των μαθητών της τάξης σας.


   • Αξιολόγηση

    Εγώ τώρα… 

    Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός μπαίνουν στο κοινό αρχείο και σημειώνουν ο καθένας μια φράση για κάτι καινούριο που έμαθαν ή αισθάνθηκαν στη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Για παράδειγμα «Εγώ τώρα έμαθα ότι η Μαρία με θεωρεί φίλη της», «Εγώ τώρα νιώθω χαρούμενη γιατί συζήτησα μαζί σας» κ.α.