Φύλλο Εργασίας: λέω όχι

φύλλο εργασίας

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις και στη συνέχεια συζητήστε μαζί με το δάσκαλο και τους συμμαθητές σου σχετικά με το θέμα.
Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα