Τα Νέα μας

Συμβάλλετε στην δημιουργία ορθών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας

Συμβάλλετε στην δημιουργία ορθών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας

από Διαχειριστής Χρήστης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Αξιοποιήστε το εκπαιδευτικό υλικό για να υλοποιήσετε πρόγραμμα για τον Στόχο 3 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δηλώστε συμμετοχή!