Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης


Ο δικτυακός τόπος https://ygeiamouzoimou.gr/  αποτελεί ιδιοκτησία του Οργανισμού QUALITY NET WORK (QNF), o οποίoς εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττική. To QNF, αξιοποιώντας την επιστημονική & εκπαιδευτική ομάδα και τεχνογνωσία που κατέχει, έχει ανάπτυξει την συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και κάθε τυχόν τροποποίησή τους και να προβαίνουν σε πλοήγηση των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του https://ygeiamouzoimou.gr/ μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Με την πλοήγηση στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχονται τους όρους αυτούς και παραιτούνται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από τη συγκεκριμένη επίσκεψη.

Το QNF υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της πλατφόρμας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην πλατφόρμα και στα στοιχεία της και δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την πλατφόρμα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του https://ygeiamouzoimou.gr/.


Διαβάστε αναλυτικά τους Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης εδώ