Φύλλο εργασίας: παχυσαρκία και καταγραφή απόψεων

παχυσαρκία

Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις.
Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα