Παρουσίαση - Φυλλάδιο - Αφίσα για τη διατροφή


Ετοιμάστε σε ομάδες μια παρουσίαση, ένα φυλλάδιο ή αφίσα σχετικά με τη διατροφή, την παχυσαρκία και τις κρυφές θερμίδες των υγρών. Αναρτήστε τα παρακάτω.