slide 1
Image Slide 2
White Brown Cow
Shadow

η υγεία μου, η ζωή μου

Υποστήριξη Εκπαιδευτικού

Το πρόγραμμα η υγεία μου, η ζωή μου διαπραγματεύεται την προαγωγή του 3ου από τους 17  στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που αφορά την καλή υγεία και ευημερία. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας που αφορά κυρίως μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου. 

Η θεματική του προγράμματος επικεντρώνεται στην πρόληψη του καπνίσματος ως μία μορφή εξάρτησης και στην καταπολέμησή της μέσα από τη διατήρηση της καλής μας υγείας με την προαγωγή της ψυχικής ισορροπίας, την ανάπτυξη υγιεινών διαπροσωπικών σχέσεων και ενεργού τρόπου ζωής, την επιλογή ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και καθημερινής σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε με τη μορφή εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle με στόχο τον εμπλουτισμό των ψηφιακών τάξεων των σχολείων και την παροχή μιας ολοκληρωμένης πρότασης δραστηριοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης και των εργαστηρίων δημιουργικών δραστηριοτήτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και συμπληρωματικά σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή, η Οικιακή Οικονομία, η Τεχνολογία, κ.α.

Η διάρθρωση του προγράμματος ακολουθεί τις παρακάτω 3 θεματικές:

Η θεματική Κάπνισμα & Υγεία αναφέρεται στις διάφορες μορφές καπνίσματος (πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές) και στις επιπτώσεις στην υγεία μας. Προχωρεί όμως ένα βήμα παραπάνω παρέχοντας στους μαθητές πληροφορίες και εργαλεία που θα ενδυναμώσουν την άρνησή τους στο κάπνισμα και κατ’ επέκταση σε άλλες εξαρτήσεις.

Η επόμενη θεματική του προγράμματος αφορά την Ψυχική Υγεία και κυρίως την αναγνώριση συναισθημάτων και καλλιέργειας της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης και τις Διαπροσωπικές Σχέσεις των μαθητών. Επικεντρωθήκαμε σε αυτούς τους δύο άξονες του ανεξάντλητου θέματος της ψυχικής υγείας, επειδή αφενός είναι οι πυλώνες που απασχολούν ιδιαίτερα τα παιδιά των ηλικιών αυτών και αφετέρου είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τους ώστε αργότερα να αμβλύνονται οι αυτοκαταστροφικές τάσεις τους ως ενήλικοι και να οδηγούνται σε μια δημιουργική και γεμάτη ζωή.

Η τρίτη θεματική αναπτύσσει δύο πτυχές της υγείας μας της Διατροφής και της Σωματικής Δραστηριότητας που λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής παραμελούμε. Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που τους παρέχονται, μπορούν να αναπτύξουν θετικές στάσεις που θα τα οδηγήσουν να διατρέφονται σωστά και να δραστηριοποιούνται σωματικά σε όλη τους τη ζωή.

Οι άνω θεματικές αναπτύσσονται σε επιμέρους ενότητες:

Α. Κάπνισμα και Υγεία:

  1. Κάπνισμα – μαθαίνω να λέω όχι
  2. Καπνικά προϊόντα – το κάπνισμα… αλλιώς
  3. Παθητικό κάπνισμα – Περιβάλλον

Β. Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις:

  1. Συναισθηματική ανάπτυξη – ψυχική ισορροπία
  2. Φιλία (διαπροσωπικές σχέσεις)

Γ. Διατροφή – Σωματική Δραστηριότητα:

  1. Διατρέφομαι σωστά και ισορροπημένα… ζω καλά
  2. Κίνηση σημαίνει ζωή

Η κάθε ενότητα αποτελείται από συγκεκριμένες δραστηριότητες, επεκτάσεις και αξιολογείται η κατανόηση των παιδιών μέσα από δημιουργικούς τρόπους και παιχνίδια. Στόχος επίσης των δραστηριοτήτων είναι να αναπτύξει το διάλογο και τη συνδιαμόρφωση απόψεων και στάσεων καθώς και την προβολή των θέσεων αυτών με μορφή που μπορεί να δημοσιοποιηθεί αν το επιλέξει η ομάδα.

Η διάρκεια κάθε ενότητας είναι γύρω στις 2 ώρες, αν και ο εκπαιδευτικός ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του μπορεί να συντομέψει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια ενασχόλησης με την πλατφόρμα.

Η διάρθρωση της πλατφόρμας επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τις θεματικές ενότητες και τις δραστηριότητες τις οποίες θέλει να επεξεργαστεί με τους μαθητές του κάθε φορά. Αν και προτείνουμε την επεξεργασία όλων των θεματικών για την ολόπλευρη παρουσίαση του θέματος στους μαθητές μέσα από το υλικό που είναι φιλικό για τα συγκεκριμένα ηλικιακά επίπεδα, κατανοούμε τους χρονικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο σχολικό πρόγραμμα. 

Έτσι, μπορούμε να προτείνουμε και την παρακάτω ενασχόληση συγκεκριμένων τάξεων με αντίστοιχες θεματικές για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

  • Για την Δ’ τάξη προτείνεται η θεματική Β. Ψυχική Υγεία και Διαπροσωπικές Σχέσεις.
  • Για την Ε’ τάξη προτείνεται η θεματική Γ. Διατροφή και Σωματική Δραστηριότητα.
  • Για την Στ’ τάξη προτείνεται η θεματική Α. Κάπνισμα και Υγεία

Ανάλυση θεματικών ενοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Θεματική Α. Κάπνισμα και Υγεία:

1. Κάπνισμα – μαθαίνω να λέω όχι:

Στην ενότητα αυτή εμπεριέχονται 7 δραστηριότητες που μέσα από μια ποικιλία πολυτροπικών κειμένων, παιχνιδιών και δημιουργικών εργασιών οι μαθητές αποκτούν γνώση  για το πώς επηρεάζει το κάπνισμα την υγεία τους καθώς και εργαλεία για να αρνηθούν αργότερα τις πιέσεις του κοινωνικού περίγυρου όσον αφορά το κάπνισμα.

2. Καπνικά προϊόντα – το κάπνισμα… αλλιώς

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 5 δομημένες δραστηριότητες, όπου οι μαθητές μέσα από ενδιαφέρουσες εργασίες και παιχνίδια γνωρίζουν ότι τα καπνικά προϊόντα δεν είναι τόσο «αθώα» και αβλαβή όσο παρουσιάζονται.

3. Παθητικό κάπνισμα – γίνεται να καπνίζω χωρίς να καπνίζω;

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 5 βασικές δραστηριότητες με στόχο να παρέχει στους μαθητές εκείνες τις πληροφορίες που θα τους ενισχύσουν την άποψη ότι το κάπνισμα δε βλάπτει μόνο τον καπνιστή αλλά και τους γύρω του, μέσω του δευτερογενούς και τριτογενούς καπνίσματος.

Θεματική Β. Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις:

1. Οι καλύτεροι μου οδηγοί … ο εαυτός μου και τα συναισθήματά μου

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 5 δραστηριότητες όπου τα παιδιά μέσα από δημιουργικές εργασίες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους και ξεκινούν μια πορεία ανακάλυψης των προτερημάτων και των αδυναμιών τους.

2. Οι φίλοι μου και εγώ…

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 6 δραστηριότητες που στόχο έχουν την αναγνώριση των προσωπικών τους κριτηρίων επιλογής και στάσεων τους απέναντι στην φιλία και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών.

Θεματική Γ. Διατροφή – Σωματική Δραστηριότητα:

1. Διατρέφομαι σωστά και ισορροπημένα… ζω καλά

Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται μέσα από 5 δομημένες δραστηριότητες. Οι μαθητές μέσα από δημιουργικές εργασίες και παιχνίδια μαθαίνουν πώς πρέπει να διατρέφονται σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες της ιατρικής επιστήμης. Επίσης, ανακαλύπτουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό από την κακή διατροφή.

2. Κίνηση σημαίνει ζωή

Η ενότητα αυτή περιέχει 6 δραστηριότητες, που αναπτύσσουν θετική στάση στα παιδιά για τη σωματική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα τα ενημερώνει και για τα προβλήματα υγείας που προκύπτουν από την καθιστική ζωή.

 

Ανάλυση θεματικών ενοτήτων για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θεματική Α. Κάπνισμα και Υγεία:

1. Κάπνισμα – οι επιπτώσεις στην υγεία μας 

Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα βασικά ανατρεπτικά στοιχεία ως προς τον εθισμό των μαθητών μας στις εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως το κάπνισμα.  Μέσα από τις 7 δραστηριότητες της ενότητας οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία της εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, της σοβαρότητας και των προβλημάτων που προκαλεί το κάπνισμα, στην υγεία τους και πως μπορεί να αποτραπεί. 

2. Παθητικό Κάπνισμα – Περιβάλλον

Οι 5 δραστηριότητες της ενότητας αυτή προωθούν την ενημέρωση, την πρόληψη και τη μεταλαμπάδευση της σοβαρότητας όσων προκαλεί το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον, μέσα από δημιουργικές εργασίες και ενημερωτικές καμπάνιες.

3. Νέα καπνικά προϊόντα – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Η ενότητα αυτή περιέχει 5 δραστηριότητες για την κατανόηση του πόσο βλαβερές είναι οι ουσίες αυτών των προϊόντων για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως επίσης και δραστηριότητες έρευνας και ενημέρωσης πολλαπλών κοινών.

Θεματική Β. Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις:

1. Ψυχική Υγεία & Ισορροπία 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τη σημασία της ψυχικής υγείας τους και της συναισθηματικής ευεξίας, με στόχο τη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή μέσα από 7 δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

2. Διαπροσωπικές σχέσεις – φιλία

Η φιλία στη ζωή του εφήβου είναι πολύ σημαντική για τη συναισθηματική ανάπτυξή του, καθώς και για την κοινωνικοποίηση του. Μέσα από 6 δραστηριότητες με δημιουργικές εργασίες και παιχνίδια ρόλων αναπτύσσεται η θεματική αυτή.

Θεματική Γ. Διατροφή – Σωματική Δραστηριότητα:

1. Έφηβοι και σωστή διατροφή

Μέσω της θεματικής αυτής, και των 6 δραστηριοτήτων της στοχεύουμε στην ενημέρωση, την πρόληψη ως προς την υγιεινή διατροφή των μαθητών και την αποφυγή διατροφικών επιλογών που μπορεί να επηρεάσουν την καλή τους υγεία.

2. Δραστηριότητα & Αθλητισμός

Με τις 4 δομημένες δραστηριότητες της θεματικής αυτής και την ελεύθερη φυσική δραστηριότητα, αναπτύσσεται η αξία της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας ως απαραίτητης για τη διατήρηση της υγείας του σώματος και της πνευματικής ευεξίας.

Επιστημονικός συνεργάτης
ΕΟΠΕ
Φορέας Υλοποίησης
qualitynet foundation
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
in action for a better world