• «Καπνικά προϊόντα – το κάπνισμα… αλλιώς;»

  • Γενικές Πληροφορίες

   Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας - Φυσικές Επιστήμες – Μελέτη Περιβάλλοντος

   Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:

   • Αγωγή υγείας στo πλαίσιo της αντικαπνιστικής εκστρατείας στα σχολεία
   • ΣΤ’ Δημοτικού: Φυσικά, ενότητες 7, 8 : «Αναπνευστικό» «Κυκλοφορικό»

   Διδακτική Προσέγγιση:

   Κονστροκτουβιστική βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Οι μαθητές εργάζονται είτε ατομικά, είτε σε ομάδες ή σε ολομέλεια ανάλογα με τις ανάγκες των δραστηριοτήτων και την κρίση του/της εκπαιδευτικού.

   Τάξη: Δ'-Ε'-ΣΤ' Δημοτικού

   Χρονική Διάρκεια: Από 1 έως 3 διδακτικές ώρες, ανάλογα με την εμβάθυνση στο θέμα

   Χώρος: Αίθουσα διδασκαλίας ή/και εργαστήριο πληροφορικής

   Υλικά & Μέσα:

   Ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροτζέκτορας ή / και διαδραστικός πίνακας, διαδικτυακές δραστηριότητες, αρχεία κειμένων, παρουσιάσεις.

   Εκπαιδευτικό Πρόβλημα:

   • Τι είναι τα καπνικά προϊόντα;
   • Τι περιέχουν τα καπνικά προϊόντα;
   • Ποια η διαφορά τους από το τσιγάρο;
   • Ποιες είναι οι επιπτώσεις των καπνικών προϊόντων στον οργανισμό;

   Στόχοι:

   Οι μαθητές:

   • Να γνωρίζουν τι είναι τα καπνικά προϊόντα και τι περιέχουν
   • Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό τους.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

   Οι μαθητές με το πέρας των δραστηριοτήτων εκτός των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά εφαρμογές στον Η/Υ, θα εξασκηθούν στην ενεργή ακρόαση και συζήτηση.

   Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου:

   Το μαθησιακό αντικείμενο που αναπτύσσεται με τις παρακάτω δραστηριότητες αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις των καπνικών προϊόντων στον οργανισμό.


  • Δραστηριότητα 1

   Εισαγωγή - Προοργανωτης – Σε αυτό το μάθημα θα μάθω:

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά.

   Παρακολουθούν την Εισαγωγική Παρουσίαση. Στην παρουσίαση περιέχονται οι στόχοι του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές συζητούν πάνω σε αυτά που τους παρουσιάστηκαν.

  • Δραστηριότητα 2

   Προϋπάρχουσες αντιλήψεις και γνώσεις: Τι γνωρίζω για τα καπνικά προϊόντα;

   Οι μαθητές εργάζονται στην αρχή ατομικά και στη συνέχεια στην ολομέλεια καταλήγουν σε συμπεράσματα ως προς το τι γνωρίζουν για το κάπνισμα και τι επιπλέον χρειάζεται να γνωρίζουν για αυτό.

   Συμπληρώνουν ατομικά την έρευνα: «Τι γνωρίζω για τα καπνικά προϊόντα». Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός τους παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και η ολομέλεια καταλήγει σε συμπεράσματα ως προς τις γνώσεις τους για τα καπνικά προϊόντα.

  • Δραστηριότητα 3

   Τι είναι τα καπνικά προϊόντα;

   Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ατομικά και στη συνέχεια σε ολομέλεια:

   Διαβάζουν το Κείμενο 1: τι είναι τα καπνικά προϊόντα και συζητούν με τον εκπαιδευτικό σχετικά με τα καπνικά προϊόντα. 

   Λύνουν το quiz και συζητούν τις απαντήσεις τους.

  • Δραστηριότητα 4

   Τι περιέχει ένα καπνικό προϊόν;

   Οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό εργάζονται σε ολομέλεια.

   Διαβάζουν το Κείμενο 2: ποιες ουσίες περιέχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όπου παρουσιάζονται τα συστατικά των νέων καπνικών προϊόντων. Οι μαθητές λύνουν το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο των συστατικών των καπνικών προϊόντων.

  • Δραστηριότητα 5

   Οι βλαβερές συνέπειες των καπνικών προϊόντων

   Παρουσιάζεται το Παρουσίαση 2: οι επιπτώσεις των καπνικών προϊόντων στη ζωή μας και οι μαθητές αφού συζητήσουν με τον εκπαιδευτικό τους, παίζουν το παιχνίδι της κρυμμένης εικόνας.

  • Επεκτάσεις

    • Αναπνευστικό σύστημα

     Οι μαθητές παρατηρούν το βίντεο και συζητούν με τον εκπαιδευτικό τους τα διάφορα μέρη του αναπνευστικού συστήματος. Στη συνέχεια παίζουν με την δραστηριότητα drag and drop on picture, όπου συμπληρώνουν τα μέρη του αναπνευστικού συστήματος στη σωστή θέση της εικόνας.

     Λύνουν το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο.


    • Κυκλοφορικό σύστημα

     Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και συζητάνε με τον εκπαιδευτικό τους. Ύστερα συμπληρώνουν τα μέρη της καρδιάς στη σωστή θέση. Τέλος, βρίσκουν τη χαμένη εικόνα, απαντώντας στις ερωτήσεις.

     Λύνουν το κρυπτόλεξο και το σταυρόλεξο.


    • Φτιάχνω τις δικές μου ετικέτες για τα καπνικά προϊόντα.

     Οι μαθητές παρατηρούν εικόνες  από συσκευασίες καπνικών προϊόντων. Τι συμπεραίνουν; Ποια συστατικά θα έπρεπε πραγματικά να αναγράφονται;

   • Αξιολόγηση

    Μπορείτε να παροτρύνετε τους μαθητές σας:

    • Να απαντήσουν στο τελικό quiz.

    • Να γράφουν μικρές αποτρεπτικές φράσεις που θα μπορούσαν να μπουν στις συσκευασίες των καπνικών προϊόντων.